Ajoranta Group is business development companyt.

FI

EN

SE

OY AJORANTA

GROUP AB

AJORANTA GRUPP

 AjoRanta är ett utvecklingsbolag som är specialiserat på innovation, utveckling, marknadsföring och produktifiering av nya affärsmöjligheter. Företaget erbjuder verktyg för effektivisering av sina kundföretags verksamheter och hantering av kassaflöden.

 

Ajoranta utvecklar tillsammans med företagen affärsstrategier, intäktsmodeller, tjänste- och verksamhetskoncept och ICT- och logistikfunktioner för företag. Vi hjälper till vid företagsstruktureringar och utveckling och utlokalisering av ekonomiadministration, PR- och HR-processer. Våra experter har gedigen erfarenhet av finansiering av tillväxtföretag.

 

AjoRanta har specialiserat sig på företag i start- och tillväxtfasen, och är fokuserat på att via förädling av Internet, nya verksamhetsmodeller och rutiner bygga upp lönsamma affärsverksamheter. AjoRanta förvaltar affärs-, kontorslokaler samt bostäder, till försäljning och uthyrning.

 

Företagets ledande tanke är att erbjuda sina kunder just det som de behöver. "Vi gör tillsammans" ger företagen en möjlighet att fokusera på just det som de är bäst på.

företagets tjänster

KONTAKT

"Den viktigaste funktionen är presidentens mod att fatta beslut"

— Gustaf Hägglund

FiBAN

Finnish Business Angels Network (FiBAN) är en ideell sammanslutning av privata investerare med uppdrag att inspirera privata investeringar.

VENTURE MARINA ORG

Venture Marina är en frivillig och ideell förening, vars målsättning är att stödja och främja de lokala företagens och entreprenörers möjligheter till framgång både på inhemska och utländska marknader.

HALLITUSAM

MATTILAISET RY

Hallitusammattilaiset ry (DIF - Directors' Institute Finland) är en ideell förening som hjälper finländska företag att lyckas genom att främja gott förvaltningsarbete.

EcoDa

EcoDa är en ideell förening vars syfte är att förmedla ställningstaganden i frågor gällande god förvaltningssed från EU:s medlemsländer till beslutsfattare inom EU. EcoDa ger föreningen en direkt informations- och inflytandekanal till Bryssel, där EcoDa har officiell status.

LOGY RY

LOGY ry är Finlands största nätverk av experter inom logistik och inköp. LOGY erbjuder sina medlemmar branschens färskaste information, nyttigaste idéer och värdefullaste kontakter.

“People Who Feel Good about Themselves - Produce Good Results”

STYRKOR

FINANS

AFFÄRSMANNASKAP

LEDNING

INTERNATIONALI

SERING

HISTORIA

Vi går tillbaka till året 1929 då Zeppelin flög jorden runt och den stora börskraschen i New York utlöser en lågkonjunktur som skakade hela världen. Samtidigt drabbas Finland av den stora hamnstrejken. Trots och delvis på grund av dessa oroligheter inledde företaget sin verksamhet.

 

Sedan dess har företagets verksamhet och affärsidé genomgått stora förändringar. 2006 fastställde företaget sin nya affärsidé och ändrade sitt officiella namn till Oy Ajoranta Investor AB. På ett år kristalliserade företaget sin affärsverksamhetsidé och ändrade namnet till Oy Ajoranta Group oy.

 

AjoRanta Group fungerar som företagets "paraply" och erbjuder och utför tjänster inom HR, juridik och ekonomiadministration. AjoRanta Investor producerar placerings- och finansieringstjänster. AjoRanta Service erbjuder tjänster inom service-, underhålls- och fastighetsförädling.

 

 

"Den enda anledningen till det är över, som inte händer alla

samtidigt."

 

-Albert Einstein

Hos AjoRanta hittar du Tjänster för alla behov i företagets olika livscykler

 

- Det är inte lönt att göra allt själv!

 

 

 "Förvaltning är att göra saker rätt; Ledarskap har att göra rätt saker."

 

    — Peter F. Drucker

Oy  AjoRanta Group Ab

 

Förvaltning

Matti Nikkola

+358 50 597 6669

e-mail:matti.nikkola(at)ajoranta.fi

 

 

Huvudkontor:

Rytäniementie 19 as 2 48310 KOTKA

 

Remote office:

Helsinki, Finland

 

Faktureringsadress

Oy AJoRanta Group Ab

PL 70987

00063 LASKUNET

För att inskanningstjänsten ska kunna adressera er faktura rätt, skall denna faktureringsadress skrivas ut även på själva fakturan och inte enbart på kuvertet. Vi ber er även observera att man inte får skicka något annat material till den här faktureringsadressen än fakturor, dvs. postadressen för till exempel informationsmaterial och marknadsföringsmaterial förblir oförändrad.

 

e-invoicing address:

Operator: OpusCapita (003710948874)

address: 003720626879

EDI-ID: 003720626879

 

Business id:  2062687-9

LEI: 743700SN3GULIJMF8828

DISCLAIMERS

 

AjoRantas webbsidor levereras "i befintligt skick". AjoRanta strävar efter att i möjligaste mån säkerställa att all information på samtliga sidor är aktuell och korrekt, men lämnar inga garantier för detta. AjoRanta förbehåller sig rätten att ändra sidornas innehåll och begränsa åtkomsten till sidorna när som helst. AjoRanta lämnar inga garantier för att sidornas åtkomst, felfrihet, tillförlitlighet eller för innehållet i dessa, eller för innehållets lämplighet för vissa ändamål. AjoRanta frånsäger sig allt ansvar för direkta eller indirekta skador eller avbrott, samt för så kallade rena förmögenhetsskador, som uppstått till följd av informationen eller tjänsterna som erbjuds på sidorna. AjoRantas ansvar begränsas i varje fall till den tvingande ansvarslagstiftningen i Finland. AjoRanta frånsäger sig allt ansvar för innehållet i material från tredje part på sina webbsidor, och en eventuell länk på AjoRantas webbsidor innebär inte att företaget gör reklam för, stödjer eller rekommenderar ifrågavarande sidor eller de produkter, tjänster eller innehavare som anges på dem. Ingen del av materialet som presenteras på dessa sidor ska uppfattas som köp- eller säljerbjudande av värdepapper eller optioner, eller ses som en uppmaning eller rekommendation att investera eller vidta någon annan åtgärd.

.

All content © Oy AjoRanta Group Ab. All rights reserved.